Ship COD
toàn quốc

Miễn phí làm sáng
trọn đời

Cam kết chất lượng
bạc 925 cao cấp

Sản phẩm mới nhất của Yong Silver

Xem tất cả

Canopus Star Diamond Rosegold Ring

370,000đ 407,000đ
Lượt bán: 59
Minnie Red Bow Charm

Hết hàng

Minnie Red Bow Charm

300,000đ 330,000đ
Lượt bán: 76

Glow-in-the-dark Firefly Dangle Charm

330,000đ 363,000đ
Lượt bán: 64

Royal Purple Pavé Tilted Heart Dangle Charm

190,000đ 209,000đ
Lượt bán: 22

Light Blue Pavé Tilted Heart Dangle Charm

190,000đ 209,000đ
Lượt bán: 28

Stellar Blue Pavé Tilted Heart Dangle Charm

210,000đ 231,000đ
Lượt bán: 80

Thank You Mum Heart Charm

310,000đ 341,000đ
Lượt bán: 65

Dây Chuyền Nàng Tiên Cá

210,000đ 231,000đ
Lượt bán: 67

Tennis Baguette Ring ( New ) - size 15

400,000đ 440,000đ
Lượt bán: 58

Tennis Baguette Ring ( New ) - size 8

400,000đ 440,000đ
Lượt bán: 70

CHARM XỎ

Xem tất cả
Minnie Red Bow Charm

Hết hàng

Minnie Red Bow Charm

300,000đ 330,000đ
Lượt bán: 76

Thank You Mum Heart Charm

310,000đ 341,000đ
Lượt bán: 65
Colourful Rainbow Bruno the Unicorn Charm

Hết hàng

Colourful Rainbow Bruno the Unicorn Charm

330,000đ 363,000đ
Lượt bán: 46

Cute Ox Charm

300,000đ 330,000đ
Lượt bán: 88

Disney Minnie Mouse Bow & Mum Charm

260,000đ 286,000đ
Lượt bán: 22

Midnight Blue Stone Radiant With 3 Little Hearts

300,000đ 330,000đ
Lượt bán: 82

Sky Blue Stone Radiant With 3 Little Hearts

300,000đ 330,000đ
Lượt bán: 83

Angel Wings & Mom Charm

270,000đ 297,000đ
Lượt bán: 11

Openwork Purple Daisy Charm

290,000đ 319,000đ
Lượt bán: 41

Purple Daisy Charm

290,000đ 319,000đ
Lượt bán: 45

CHARM TREO

Xem tất cả

Glow-in-the-dark Firefly Dangle Charm

330,000đ 363,000đ
Lượt bán: 64

Stellar Blue Pavé Tilted Heart Dangle Charm

210,000đ 231,000đ
Lượt bán: 80

Unicorn Dangle Charm

330,000đ 363,000đ
Lượt bán: 10

Two-tone Wedding Rings Dangle Charm

290,000đ 319,000đ
Lượt bán: 79
Colourful Rainbow Dangle Charm

Hết hàng

Colourful Rainbow Dangle Charm

300,000đ 330,000đ
Lượt bán: 92

My Pet Cat Dangle Charm

300,000đ 330,000đ
Lượt bán: 30

My Pet Dog Dangle Charm

300,000đ 330,000đ
Lượt bán: 34

Hearts & Paw Print Dangle Charm

300,000đ 330,000đ
Lượt bán: 15

Purple Daisy Dangle Charm

290,000đ 319,000đ
Lượt bán: 29

Mix Tape Vintage Dangle Charn

290,000đ 319,000đ
Lượt bán: 17

CHARM ROSEGOLD

Xem tất cả

Royal Purple Pavé Tilted Heart Dangle Charm

190,000đ 209,000đ
Lượt bán: 22

Light Blue Pavé Tilted Heart Dangle Charm

190,000đ 209,000đ
Lượt bán: 28

Regal Crown Rosegold Charm

270,000đ 297,000đ
Lượt bán: 94

Sparkling Ice Cube Clip Charm

250,000đ 275,000đ
Lượt bán: 57

Two-tone Rosegold Dangle Charm

290,000đ 319,000đ
Lượt bán: 43

Heart Angle CLub Dangle Charm

290,000đ 319,000đ
Lượt bán: 86

Blue Heart Clip Rosegold

240,000đ 264,000đ
Lượt bán: 66

Pink Heart Clip RoseGold

240,000đ 264,000đ
Lượt bán: 55

Pink Stone Rosegold Charm

240,000đ 264,000đ
Lượt bán: 63
Blue Stone Rosegold Charm

Hết hàng

Blue Stone Rosegold Charm

250,000đ 275,000đ
Lượt bán: 96

CLIPS CHẶN + SAFETY CHAIN

Xem tất cả
Heart Family Safety Chain Charm

Hết hàng

Heart Family Safety Chain Charm

400,000đ 440,000đ
Lượt bán: 58
Pavé Snake Chain Pattern Clip Charm

Hết hàng

Pavé Snake Chain Pattern Clip Charm

290,000đ 319,000đ
Lượt bán: 10

PANDORA Signature Safety Chain

400,000đ 440,000đ
Lượt bán: 98

Disney Sparkling Minnie Mouse Clips Charm

350,000đ 385,000đ
Lượt bán: 47
Sparkling Pavé Lines & Logo Clip Charm

Hết hàng

Sparkling Pavé Lines & Logo Clip Charm

290,000đ 319,000đ
Lượt bán: 53
Beads & Pave Safety Chain Charm

Hết hàng

Beads & Pave Safety Chain Charm

400,000đ 440,000đ
Lượt bán: 21

Chicken Chain Charm

240,000đ 264,000đ
Lượt bán: 84
Freehand Heart Clip Charm

Hết hàng

Freehand Heart Clip Charm

260,000đ 286,000đ
Lượt bán: 38
Rudderless Ship & Anchor Chain Charm

Hết hàng

Rudderless Ship & Anchor Chain Charm

400,000đ 440,000đ
Lượt bán: 57
Daisy Flower Safety Chain Charm

Hết hàng

Daisy Flower Safety Chain Charm

400,000đ 440,000đ
Lượt bán: 72

CHARM BAMOER

Xem tất cả

Daisy Flower Charm

290,000đ 319,000đ
Lượt bán: 38

Daisy and Beetles Charm

410,000đ 451,000đ
Lượt bán: 31

Lucky Cat Charm

320,000đ 352,000đ
Lượt bán: 21

Disney Mermaid Charm

430,000đ 473,000đ
Lượt bán: 49

Jade Green Snowflake Charm

340,000đ 374,000đ
Lượt bán: 73

Flying Baby Unicorn Charm

350,000đ 385,000đ
Lượt bán: 70

Half Moon Dreamcatcher Charm

280,000đ 308,000đ
Lượt bán: 61

Baby Rainbow Unicorn Charm

290,000đ 319,000đ
Lượt bán: 90
Green Roof Family Charm

Hết hàng

Green Roof Family Charm

280,000đ 308,000đ
Lượt bán: 56

Baby Milk Cow Charm

270,000đ 297,000đ
Lượt bán: 44

GLASS + RADIANT

Xem tất cả

Purple Violet-Blue Glass Silver Charm

230,000đ 253,000đ
Lượt bán: 87

Purple Yellow Glass Silver Charm

230,000đ 253,000đ
Lượt bán: 31

Purple Red Glass Silver Charm

230,000đ 253,000đ
Lượt bán: 55
Pink Faceted Murano RoseGold Glass Charm

Hết hàng

Pink Faceted Murano RoseGold Glass Charm

230,000đ 253,000đ
Lượt bán: 41

Blue Dark Galaxy Glass Silver Charm

230,000đ 253,000đ
Lượt bán: 71

Jade Green Heart Radiant Charm

230,000đ 253,000đ
Lượt bán: 74
Light Blue Shimmer Murano Glass Charm

Hết hàng

Light Blue Shimmer Murano Glass Charm

230,000đ 253,000đ
Lượt bán: 13

Dark Blue Heart Shape Radiant Charm

240,000đ 264,000đ
Lượt bán: 37
Sea Green Heart Shape Radiant Charm

Hết hàng

Sea Green Heart Shape Radiant Charm

240,000đ 264,000đ
Lượt bán: 30
Rainbow Murano Glass Charm

Hết hàng

Rainbow Murano Glass Charm

230,000đ 253,000đ
Lượt bán: 14

VÒNG PANDORA TRƠN

Xem tất cả

Pandora Moments Sliver Bangle

650,000đ 715,000đ
Lượt bán: 35

Pandora Moments Blue Pave Snake Chain

850,000đ 935,000đ
Lượt bán: 30

Pandora Moments T-Bar Heart Snake Chain Bracelet

850,000đ 935,000đ
Lượt bán: 12

Pandora Moments T-Bar Snake Chain Bracelet

850,000đ 935,000đ
Lượt bán: 36

Pandora Moments Snake Chain Style Open Bangle

800,000đ 880,000đ
Lượt bán: 18
Pandora Moments Open Bangle

Hết hàng

Pandora Moments Open Bangle

700,000đ 770,000đ
Lượt bán: 52
Pandora Rose Moments Pink Leather Slider Bracelet

Hết hàng

Pandora Rose Moments Pink Leather Slider Bracelet

670,000đ 737,000đ
Lượt bán: 32

PANDORA ME CHARM

Xem tất cả
Pandora Me Safety Pin Brooch

Hết hàng

Pandora Me Safety Pin Brooch

300,000đ 330,000đ
Lượt bán: 38
My Lovely Cactus Dangle Charm

Hết hàng

My Lovely Cactus Dangle Charm

170,000đ 187,000đ
Lượt bán: 82

My Lips Dangle Charm

170,000đ 187,000đ
Lượt bán: 39
My Love Dangle Charm

Hết hàng

My Love Dangle Charm

170,000đ 187,000đ
Lượt bán: 24
My Blue Ocean Wave Dangle Charm

Hết hàng

My Blue Ocean Wave Dangle Charm

170,000đ 187,000đ
Lượt bán: 49
My Pineapple Dangle Charm

Hết hàng

My Pineapple Dangle Charm

170,000đ 187,000đ
Lượt bán: 62
My Pink Starfish Dangle Charm

Hết hàng

My Pink Starfish Dangle Charm

170,000đ 187,000đ
Lượt bán: 64
My Pink Flamingo Dangle Charm

Hết hàng

My Pink Flamingo Dangle Charm

170,000đ 187,000đ
Lượt bán: 85
My Summer Sun Dangle Charm

Hết hàng

My Summer Sun Dangle Charm

170,000đ 187,000đ
Lượt bán: 54
My Blue Whale Dangle Charm

Hết hàng

My Blue Whale Dangle Charm

170,000đ 187,000đ
Lượt bán: 40

DÂY CHUYỀN

Xem tất cả

Dây chuyền mì trơn bạc

250,000đ 275,000đ
Lượt bán: 44

Lucien Halo Crystal Necklace

350,000đ 385,000đ
Lượt bán: 60

Couple Astronaut Necklace

430,000đ 473,000đ
Lượt bán: 24
Knotted Winding Silver Necklace

Hết hàng

Knotted Winding Silver Necklace

270,000đ 297,000đ
Lượt bán: 45

Diamond Planet Silver Necklace

320,000đ 352,000đ
Lượt bán: 43

Wave-by-wave Silver Necklace

400,000đ 440,000đ
Lượt bán: 52

Butterfly Love Daisy Flower Necklace

350,000đ 385,000đ
Lượt bán: 91
Blue Aquarium Stone Key Necklace

Hết hàng

Blue Aquarium Stone Key Necklace

280,000đ 308,000đ
Lượt bán: 92
Half Moon Surrounded Stars Daimond Pendant Necklace

Hết hàng

Half Moon Surrounded Stars Daimond Pendant Necklace

330,000đ 363,000đ
Lượt bán: 95

Dây chuyền mặt trơn khắc tên bạc

400,000đ 440,000đ
Lượt bán: 97

Canopus Star Diamond Rosegold Ring

370,000đ 407,000đ
Lượt bán: 59

Tennis Baguette Ring ( New ) - size 15

400,000đ 440,000đ
Lượt bán: 58

Tennis Baguette Ring ( New ) - size 8

400,000đ 440,000đ
Lượt bán: 70

Square Sparkle Halo Ring Rosegold

330,000đ 363,000đ
Lượt bán: 45

Regal Star Diamond Ring

470,000đ 517,000đ
Lượt bán: 97

Sirius Star Diamond Ring

430,000đ 473,000đ
Lượt bán: 80

Agena Star Diamond Ring

320,000đ 352,000đ
Lượt bán: 69

Capella Star Diamond Ring

490,000đ 539,000đ
Lượt bán: 43

Dillen Ring (Freesize)

365,000đ 401,500đ
Lượt bán: 86

Canopus Star Diamond Silver Ring

320,000đ 352,000đ
Lượt bán: 31

LẮC TAY BẠC 925

Xem tất cả

Lucien Bracelet

740,000đ 814,000đ
Lượt bán: 43

Lucien Crystal Bangle

690,000đ 759,000đ
Lượt bán: 29

Lucien Halo Crystal Bracelet

740,000đ 814,000đ
Lượt bán: 98

Lắc tay Hồ Ly

490,000đ 539,000đ
Lượt bán: 72

Anchor Rename Silver Bracelet ( Freesize )

750,000đ 825,000đ
Lượt bán: 78
White Daisy Chain Bracelet ( Freesize )

Hết hàng

White Daisy Chain Bracelet ( Freesize )

600,000đ 660,000đ
Lượt bán: 20
Daisy PEAOEMINUBONE Silver Bracelet ( Freesize )

Hết hàng

Daisy PEAOEMINUBONE Silver Bracelet ( Freesize )

750,000đ 825,000đ
Lượt bán: 56

Tennis Basic Bracelet

300,000đ 330,000đ
Lượt bán: 18

Wave-by-wave Silver Bracelet

460,000đ 506,000đ
Lượt bán: 58

Smiley Face Bracelet

890,000đ 979,000đ
Lượt bán: 76

LẮC TAY TIFFANY

Xem tất cả

Tiffany Open Heart Bracelet

350,000đ 385,000đ
Lượt bán: 25

Tiffany&Co Smile Bracelet Rosegold

350,000đ 385,000đ
Lượt bán: 85

Tiffany&Co Smile Bracelet Silver

350,000đ 385,000đ
Lượt bán: 12

Tiffany & Co Silver Key and Heart

550,000đ 605,000đ
Lượt bán: 32
Tiffany & Co Red Heart

Hết hàng

Tiffany & Co Red Heart

490,000đ 539,000đ
Lượt bán: 50
Tiffany & Co Pink Heart

Hết hàng

Tiffany & Co Pink Heart

490,000đ 539,000đ
Lượt bán: 92
Tiffany & Co Blue Heart

Hết hàng

Tiffany & Co Blue Heart

490,000đ 539,000đ
Lượt bán: 43

LẮC TAY PANDORA

Xem tất cả

String of Beads Slider Bracelet

490,000đ 539,000đ
Lượt bán: 32
String of Beads Slider Bracelet

Hết hàng

String of Beads Slider Bracelet

490,000đ 539,000đ
Lượt bán: 79

Chunky Infinity Knot Chain Bracelet

600,000đ 660,000đ
Lượt bán: 36

Beads & Pave Bracelet

650,000đ 715,000đ
Lượt bán: 13
Sparkling Crown O Chain Bracelet

Hết hàng

Sparkling Crown O Chain Bracelet

400,000đ 440,000đ
Lượt bán: 85

Sparkling Slider Tennis Bracelet

490,000đ 539,000đ
Lượt bán: 90

NHẪN - LẮC TAY ĐÔI

Xem tất cả

Couple Sun And Moon Silver Ring

270,000đ 297,000đ
Lượt bán: 78

Fallen For You Couple Ring Rosegold

350,000đ 385,000đ
Lượt bán: 34

Couple Fallen For You Silver Bar Rope Bracelet

475,000đ 522,500đ
Lượt bán: 62

Fallen For You Couple Ring Silver

350,000đ 385,000đ
Lượt bán: 58

The Only Love Of My Life Couple Bracelet

430,000đ 473,000đ
Lượt bán: 82

Couple Katia Silver Ring ( Freesize )

330,000đ 363,000đ
Lượt bán: 80

Couple Deer Blue Silver Ring ( Freesize )

350,000đ 385,000đ
Lượt bán: 43

Couple Clémence Silver Ring

270,000đ 297,000đ
Lượt bán: 77

Couple Basic Design Silver Ring

270,000đ 297,000đ
Lượt bán: 64

Couple Eve Vintage Silver Ring

300,000đ 330,000đ
Lượt bán: 92

JEWELRY BOX

Xem tất cả

Set hộp Pandora

150,000đ 165,000đ
Lượt bán: 91
Hộp Đựng Trang Sức Bọc Nhung Xám

Hết hàng

Hộp Đựng Trang Sức Bọc Nhung Xám

300,000đ 330,000đ
Lượt bán: 29

Hộp Đựng Trang Sức 3 Tầng Màu Tiffany

450,000đ 495,000đ
Lượt bán: 25