JADED GREEN WONDERLAND

ᴊᴀᴅᴇᴅ ɢʀᴇᴇɴ ᴡᴏɴᴅᴇʀʟᴀɴᴅ 

𝙈𝙞𝙭 & 𝙢𝙖𝙩𝙘𝙝 𝙩𝙤𝙙𝙖𝙮 !!! 

Xanh nhưng không lỗi thời ! Xanh cho các tín đồ yêu màu thiên nhiên . Thể hiện được cá tính riêng biệt , sự khác lạ so với đám đông . Mix bởi ᴀʀɪᴇʟ , ʙɪʀᴅ ᴅᴀɴɢʟᴇ , ᴊᴀᴅᴇᴅ ɢʀᴇᴇɴ ɢʀᴀᴅɪᴀɴᴛ